KotaTakeishi

@7c4a593fc0232694

九州大学

プロジェクトオンデンカップ

ともレコ

  • TypeScript
  • React
  • AWS
  • Python
  • MySQL

taisei ishimaru

0